Wethouder Koster spreekt bij Provinciale Staten

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op woensdag 23 maart 2022 heeft wethouder Koster namens de gemeente Twenterand gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dit spreekrecht ging over het Statenvoorstel ‘Verklaring van geen bedenkingen bouw reinwaterkelder Hammerflier’.

“Wij begrijpen dat goed en voldoende drinkwater van groot belang is voor de maatschappij”, zegt wethouder Koster. “Aan de andere kant staat voor ons het belang van onze inwoners voorop. Door het verlenen van een omgevingsvergunning kan de wincapaciteit verhoogd worden van 1,6 miljoen kuub naar 5 miljoen kuub. Dat heeft invloed op de grondwaterstand. Dat betekent dat inwoners geconfronteerd worden met nadelige effecten. Wij vinden het belangrijk dat schade voorkomen wordt, zowel bij bewoners, bedrijven of natuur. Mocht er toch schade ontstaan dan moet er een goede schaderegeling zijn”.

Andere omstandigheden

De huidige waterwinvergunning dateert uit 1993. Die is destijds beoordeeld met de kennis van bijna 30 jaar geleden. Inmiddels hebben we te maken met andere omstandigheden waardoor nieuw onderzoek wenselijk is, bijvoorbeeld door klimaatverandering. Maar ook de opgedane kennis rondom het Kanaal Almelo De Haandrik speelt een belangrijke rol.

Onjuistheden

Wethouder Koster refereerde in zijn betoog aan een aantal onjuistheden in het Statenvoorstel. Zo staat vermeld dat de gemeente Twenterand weigert om mee te werken. Wethouder Koster gaf aan dat dit niet klopt. De gemeente heeft Vitens gevraagd nader onderzoek te doen. De resultaten van deze onderzoeken werden helaas niet tijdig door Vitens aangeleverd. Daarnaast vermeldt het Statenvoorstel dat Twenterand aanvullend onderzoek wenst vanwege de effecten in het gebied Kanaal Almelo De Haandrik. Dat klopt deels, maar de gemeente wenst ook onderzoek over de effecten in het gebied zelf.

Bron: Gemeente Twenterand

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen