De SCHIPSLOOTSLUIS staat er weer

Vriezenveen – De Sluis in de Schipsloot is ongeveer 75 jaar weggeweest maar sinds kort staat hij er weer. Op ware grootte en op de oorspronkelijke plek. De dorpsraad Vriezenveen heeft er samen met het Historisch Museum voor gezorgd dat dit historisch markante punt in het Oosteinde van Vriezenveen weer herkenbaar is. Nu is weer te zien hoe vroeger de turven uit de Engbertsdijkvenen werden vervoerd naar Almelo, naar Twente, en soms nog verder. In de winter van 1850- 1851 passeerden hier maar liefst 900 turfschuiten.

De Schipsloot liep van de Engbertsdijkvenen naar Almelo en de sluis was destijds een simpel met de hand te bedienen schot zoals ook op de foto te zien is. De schuiten waren kleine zompen. Een replica van zo’n schuit staat opgesteld langs de Oude Hoevenweg op de driesprong met de Paterswal. De zompen verzamelden zich voor de sluis en gingen dan samen achter elkaar door de sluis. Stroomafwaarts naar Almelo ging dat snel. Stroomopwaarts, terug naar de Engbertsdijksvenen moesten de schippers bij de sluis in de touwen om de aan elkaar gebonden zompen tegen de stroom in door de sluis te trekken.

Naast de sluis stond de Kozakkenbrug, de ophaalbrug waarover de kozakken in 1813 Vriezenveen binnen kwamen. Het laatste turfschip ging in 1927 door de Schipsloot. De Schipsloot zelf en de brug en de sluis zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw verdwenen door de ruilverkaveling die toen plaatsvond. Hoewel, in het verlengde van de sluis, vanaf de Walstraat in het Oosteinde loopt nog een smalle sloot naar Almelo. Dat is het restant van de vroegere Schipsloot.
Op het Oosteinde en de weg naar Geesteren woonden in de 19de eeuw rond de 70 schippers die toen met hun tjörfschuutien, zoals de Vriezenveners zeggen, de turf naar Almelo brachten. Zoals gezegd, in 1927 voor de laatste keer.

De SCHIPSLOOTSLUIS is als replica mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Rabobank en met een kernbudget van de gemeente Twenterand. Deze replica wordt op woensdag 17 april om 16.00u formeel geopend en overgedragen aan de Gemeente Vriezenveen.
Het openingswoord wordt gedaan door W. Davina van Dorpsraad Vriezenveen, waarna wethouder R. Koster de formele opening zal verrichten.
Eenieder die deze opening wil bijwonen is van harte welkom.

Een fietsroute langs de sluis, de zomp, en andere markante punten in Vriezenveen zal binnenkort beschikbaar zijn.

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen