In Twenterand wonen veel jongeren. De gemeente Twenterand wil graag dat zij gezond en evenwichtig opgroeien en kunnen meedoen in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat ouders/opvoeders als eerstverantwoordelijke hun rol waarmaken en dat secundair daaraan omgeving, school en organisaties in Twenterand hun bijdrage leveren. Het jongerenwerk is een belangrijke schakel voor het bereiken van dit doel.

Herpositionering jongerenwerk

Nadat het niet lukte om te komen tot een goede samenwerking tussen verschillende organisaties voor jongerenwerk, heeft de gemeenteraad op 7 juli 2021 de motie ‘opdracht jongerenwerk’ aangenomen. Op basis daarvan is besloten dat het jongerenwerk door één organisatie moet worden uitgevoerd die sociaal verankerd is in alle kernen van de gemeente Twenterand. Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad met de motie Herpositionering Jongerenwerk: “nieuwe afspraken, nieuwe start” gevraagd om een subsidieregeling met mededinging, om te komen tot een onderbouwde keuze. Op grond van deze subsidieregeling verstrekt het college van Twenterand nu aan slechts één aanvrager subsidie voor jongerenwerk voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.