Helaas moeten wij u meedelen dat deze DigiD-mogelijkheid tijdelijk door het ministerie van BZK bij de gemeente Twenterand is afgesloten. Met uitzondering van de formulieren/producten voor burgerzaken.

Wanneer kan ik geen aanvraag via DigiD indienen?

Vanaf 1 t/m 14 mei 2023 is de DigiD-mogelijkheid geblokkeerd.

Wat betekent dit voor mij?

Natuurlijk willen wij u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom kunt u in deze periode toch veel zaken online bij ons aanvragen. U moet dan wel uw burgerservicenummer (BSN) aan ons doorgeven. Dit kan door bij de onderstaande aanvragen/ meldingen via de optie “anoniem invullen”, in het aangepaste formulier vragen uw burgerservicenummer (BSN) in te vullen.

De volgende zaken kunt u, met gebruik van uw BSN, in deze periode bij ons aanvragen:

  • Duurzaamheidssubsidie
  • Informatieverzoek onroerende zaken
  • Burgerinitiatief
  • Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten
  • Bezwaarschrift
  • Vaststelling subsidie
  • Waarderingsubsidie sport en gezonde leefstijlinterventies
  • Starterslening

Wij realiseren ons dat het voor u misschien iets omslachtiger is om uw aanvraag op deze manier, dus zonder DigiD, bij ons in te dienen. Wij garanderen u dat wij ook met deze optie veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer kan ik weer gebruik maken van DigiD?

De verwachting is dat u vanaf 15 mei 2023 weer gebruik kan maken van DigiD.

Zodra de DigiD aansluiting weer is hersteld, wordt u via onze website geïnformeerd.

Uiteraard stellen wij alles in werking om de DigiD-mogelijkheid weer zo snel mogelijk te herstellen.

Gemeente Twenterand