Uitkomsten I en O rapport Kanaal Almelo De Haandrik veel ontevredenheid een emotionele rollercoaster en behoefte aan hulp

In opdracht van de gemeenten Twenterand en Hellendoorn heeft onderzoeksbureau I&O Research een onderzoek gedaan naar de situatie waar de bewoners van het gebied Kanaal Almelo-De Haandrik inzitten. De conclusies zijn zorgwekkend: de meeste deelnemers aan het onderzoek hebben schade aan hun woning en de meerderheid ervaart financiële en emotionele of psychische gevolgen als gevolg van de schade en de schadeafwikkeling. Ondanks dat benadrukken de deelnemers dat een positieve instelling belangrijk is en dat ze behoefte hebben aan een luisterend oor en praktische hulp.

De resultaten van het onderzoek raken wethouder Arjan Hof van gemeente Twenterand persoonlijk: “Ik vind het heel belangrijk dat het eigen huis van mensen als een “thuis” voelt. Dat ze zonder zorgen prettig kunnen wonen in onze gemeente. En juist hierop gaat het verschrikkelijk mis bij de inwoners en ook bij de ondernemers aan het kanaal. Dat vind ik heel erg. Natuurlijk kenden we al een aantal situaties. Toch heeft dit rapport ons flink met de neus op de feiten gedrukt.”

Veel onzekerheid over de toekomst

Het onderzoek geeft ook inzicht in de ervaringen met lopende schade- en herstelregelingen. 65% van de deelnemers die schade hebben gemeld, beoordeelt het schade-afhandelingsproces met een onvoldoende. Vooral de uiteindelijke beslissing op de schademelding, dus of de schade wel of niet (gedeeltelijk) vergoed wordt, speelt een grote rol in deze beoordeling. Daarnaast zorgt het uitblijven van een duidelijke oorzaak van de schade bij veel deelnemers voor onzekerheid over de toekomst. Zij vragen zich af of herstelwerkzaamheden wel zinvol zijn als de oorzaak van de schade niet duidelijk is.

Behoefte aan een luisterend oor

De deelnemers aan het onderzoek zien ook een rol weggelegd voor de gemeente. Zij verwachten dat de gemeente een luisterend oor en praktische hulp biedt. Beide gemeenten spelen op deze vraag in. Wethouder Egbert Nijenbanning van de gemeente Hellendoorn legt uit: “Inwoners en ondernemers die behoefte hebben aan een gesprek kunnen zich bij ons melden. We hopen hen met een luisterend oor en ook met het op orde brengen van hun eigen dossier te kunnen helpen. Onze inwoners en ondernemers kunnen hun verhaal kwijt en samen krijgen we duidelijk welke keuzes zij nog kunnen maken.”

De manier van onderzoeken

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder bewoners en ondernemers in de buurt van het kanaal binnen de gemeenten Twenterand en Hellendoorn. Om inzicht te krijgen in de ervaringen van direct betrokkenen is een uitnodiging verstuurd om een enquête in te vullen, die 181 betrokkenen hebben ingevuld. Vervolgens hebben er interviews plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. De resultaten van het onderzoek zijn woensdagavond 29 maart gepresenteerd aan de inwoners en ondernemers uit het gebied tijdens een informatieavond.

Meer informatie

Vind je op de pagina over Kanaal Almelo de Haandrik

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen