Presentatie beleefpark DeStuve in Het Punt Vroomshoop

VROOMSHOOP- Afgelopen maandag 27 maart was er vanaf 16.00 uur voor de inwoners, organisaties en alle andere belangstellenden uit Vroomsh oop en omgeving, de informatlebijeenkomst over de toekomst van het Beleefpark DeStuve.

De goed bezochte presentatie werd georganiseerd
door de Stichting DeStuve. Een samengestelde groep van de lJsclub Vroomshoop, het Kabouter-pad de Zandstuve, het Aquapark de Zandstuve, Levend Voomshoop, ZorgSaam Twenterand en de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdjk. Deze stichting heeft wel een heel ambitieus plan op tafel weten te krijgen. In de eerste fase willen
zij de huidige ijsbaan voorzien van een asfaltlaag waar diverse sporten op beoefent kunnen worden.

De tweede fase is het realiseren van het paviljoen die door de sportverenigingen gebruikt kan worden, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De informatiebijenkomst was bedoeld om deze plannen te presenteren aan alle belangstellenden. Er waren volop enthousiaste bezoekers die kwamen ijken wat de plannen precies inhoud.
Uiteraard waren er ook kitische noten en die gaan we zeker meenemen in onze vervolgstap-
pen. We hebben al een gesprek gehad met enkele omwonenden en dat krijgt binnenkort een ver-
volg. zegt Riëtte Makkinga van het Kabouterpad.

Ook waren er diverse sportverenigingen aanwezig die hun ideeën met ons konden delen. We willen vooraf weten wat hun wensen zijn, zodat we achteraf niet te horen krijgen: dit hadden we graag (anders) willen zien”, zegt Bert Jansen van de Dorpsraad.
De vraag aan Rein Ribberink, Penningmeester van Beleefpark DeStuve, ‘hoe gaan julle dit
allemaal financieren?.

Dat is dus een hele grote uitdaging die we allemaal aangaan. Uiteraard
met subsidies en sponsorgelden, maar daarnaast
gaan we ook diverse acties in het dorp opzetten. We gaan bijvoorbeeld 6000m2 asfalt verkopen
aan de bewoners en sponsoren. ledereen kan zo voor een deel eigenaar worden van een stuk van de baan. Voor € 10,00 kun je al Im2 kopen. Bij 5m2 krijg je er een mooi certificaat bij” aldus Rein Ribberink.
De parkeerplaats wordt ook een stuk groter. In dit plan wordt de parkeerplaats uitgebreid tot
150 plaatsen. “‘Afgelopen zomer was het op een dag zo erg dat er zeker 90 auto’s niet op de par-
keerplaats konden staan. Zij moesten allemaal een plekje vinden langs de provinciale weg en dat voor ieder zijn veiligheid, willen wij niet”, zegt
Jansen.

Het plan is om volledig te bestraten voegt Ria de Boer aan. Dit is ook nodig want in
de herfst sta je tot je enkels in de modder en zomers krijg je stoflongen. Maar dit plan hebben we bij de gemeente Twenterand neergelegd want
ulteindelijk is dat stuk grond van de gemeente. Zij gaan hier serieus naar kijken. Een andere vraag, hoe gaat het paviljoen er uitzien en waar komt deze te staan? Bert Dorresteyn
van de bouwcommissie ligt toe: “Dat is allemaal nog in onderzoeksfase. Maar het zal een gebouw worden wat zoveel mogeljk circulair gebouwd
gaat worden en energie neutraal moet zijn.

Hoe het eruit gaat zien is nog te vroeg om daar iets
over te zeggen. We hebben hier wel een tekening, maar die zal ongetwijfeld weer veranderen. De bedoeling is dat deze op de plek komt te staan waar nu het stenen gebouw van de ijs-
verenging staat. Alles wordt gedaan met respect voor de groene omgeving. Daarom heeft Stichting DeStuve gesprekken gehad met Landschap Overijssel, zij hebben het Zandstuvebos in beheer. Voor elke boom die gekapt moet worden, komen nieuwe
bomen voor terug.
“Daarnaast respecteren wij ook de mening van (directe) inwoners. Het is niet voor niets dat wij deze middag en avond hebben georganiseerd.

Mensen konden hier hun ideeën, wensen, op en aanmerkingen achterlaten. Eerder werd de
enquête al online gezet om ook te kijken of er vanuit inwoners draagvlak is. We nemen alle (kri-
tische) uitkomsten serieus om te zorgen dat dit plan gerealiseerd kan worden” aldus Ria de Boer
(secretarlaat DeStuve).

Bron: De week van Twenterand

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen