Neerslag geeft vertrouwen voor start groeiseizoen

Neerslag geeft De neerslag van afgelopen week heeft het tekort aan grond- en oppervlaktewater in ons gebied op veel plekken verminderd. Vooral in Twente is er de afgelopen periode flink wat regen gevallen. Daar zijn we blij mee, want op 1 april start het groeiseizoen. Dat wil zeggen dat bomen, planten en gewassen beginnen met groeien en daardoor meer water gaan gebruiken. Om ons daar op voor te bereiden houden we zoveel mogelijk water vast, vooral in het grondwatersysteem.

Oppervlaktewater
In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse.

Rijn en IJssel
De waterstand op de Rijn en de IJssel is door de neerslag in Duitsland en Zwitserland op dit moment hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven.

We nemen deze informatie mee in onze update, omdat we voor een deel van ons gebied water inlaten uit de IJssel via het Twentekanaal. Wanneer de waterstand in de IJssel erg laag is, kan er met behulp van extra pompen toch water worden ingelaten. Dit heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer ook gedaan. Wanneer het water in de IJssel extreem laag mocht komen te staan, kan dat echter beperkingen geven voor de wateraanvoer naar ons beheersgebied.

Grondwater
Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting stabiliseren. We willen graag het voorjaar in met acceptabele grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Neerslagtekort
Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is momenteel 38 mm. Dat ligt boven de lijn van 5% droogste jaren en is zo goed als gelijk aan de waarde van 2018. Normaal voor de tijd van het jaar is er dan juist een overschot van ca. 210 mm. Dat maakt een verschil van 248 mm. Dat zijn bijna 25 emmers van 10 liter per vierkante meter.
Op weerstation Hoogeveen is er nu een neerslagoverschot van 119 mm. Toch is ook dat minder dan de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar van ca. 250 mm overschot. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.

Bron: Waterschap Vechtstromen

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen