Twenterand heeft zaken goed in orde

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Om ondermijning te voorkomen voeren overheidsinstanties regelmatig gezamenlijke controles uit. In Twenterand zijn op donderdag vier horecazaken bezocht door verschillende overheidsinstanties, zoals de gemeente, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de douane en Omgevingsdienst Twente.

Burgemeester Hans Broekhuizen is een fervent voorstander van het gezamenlijk optrekken van overheidsorganisaties om ondermijning tegen te gaan. “Ondermijning door georganiseerde criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem”, legt Broekhuizen uit. “Soms maken criminelen gebruik van gewone bedrijven om hun criminele activiteiten te verhullen of om zwart geld wit te wassen. Dat willen we niet in Twenterand. We willen het hier zo veilig mogelijk en leefbaar houden. Daarom voeren overheidspartners regelmatig samen grondige controles uit. Vaak doet de gemeente dat samen met de politie, de brandweer, maar ook met de douane, de NVWA, Omgevingsdienst Twente en de Belastingdienst.”

Zaakjes op orde
Afgelopen week vonden er tijdens de Week van de Ondermijning controles plaats bij vier Twenterandse horecazaken. “Daarbij hebben we deze ondernemingen doorgelicht op allerlei onderdelen”, vertelt de burgemeester. “Hoe staat het met de milieunormen? Worden er strafbare feiten geconstateerd of illegale spullen gevonden? Hoe is het gesteld met de brandveiligheid? En hoe nauw wordt het genomen met de hygiëne? Voor drie van de vier panden was alles dik in orde. Bij de vierde waren er best wat verbeterpunten op het gebied van de hygiëne en brandveiligheid. Daar zijn boetes voor uitgedeeld en binnenkort volgt een hercontrole. Dan moet deze ondernemer zijn zaakjes hebben geregeld.”

Bron: Twenterand.nl

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen