Er zijn op 15 maart dus twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten én voor de waterschappen. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Ze kiezen de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven. Ze kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Invloed

Schoon, veilig en voldoende water. Daarvoor zorgt waterschap Vechtstromen in Twente, maar ook in het Vechtdal en in Zuidoost-Drenthe. In ons lage landje is het superbelangrijk hoe we met ons water omgaan. We betalen er zelfs apart belasting voor. Daarom kunt u op woensdag 15 maart kiezen wie het de komende vier jaar voor het zeggen heeft bij het waterschap. Zo heeft u invloed op wat er gebeurt met ons water. Laat uw stem horen op woensdag 15 maart!

Bron: Twenterand.nl