Afronding verkennende fase windenergie

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) bekijken samen met de provincie Overijssel wat de mogelijkheden zijn voor windenergie in het grensgebied tussen de drie gemeenten.

De eerste verkennende fase van die samenwerking in het ATT-gebied is nu afgerond. Burgemeester en wethouders van de drie gemeenten hebben besloten het samenwerkingsverband voort te zetten. Daarmee gaat de volgende fase van de samenwerking van start.

In het afgelopen jaar is de verkennende fase van de samenwerking uitgevoerd en afgerond. Er is onder meer een technisch-ruimtelijk onderzoek gedaan, waarmee de potentie voor windenergie in het ATT-gebied in kaart is gebracht. Ook is een start gemaakt met een gebiedsproces, waarin inwoners en andere belanghebbenden in en om het gebied zijn geïnformeerd over de samenwerking. Daarbij zijn bijvoorbeeld aandachtspunten en zorgen uit het gebied verzameld.

Weerstand én nieuwsgierigheid
De belangrijkste conclusie uit de eerste fase is dat er in het ATT-gebied voldoende potentie voor windenergie is om de samenwerking voort te zetten. Er is veel weerstand in het gebied tegen de mogelijke komst van windturbines en er zijn zorgen over de gezondheidsaspecten. Maar veel mensen snappen de noodzaak van hernieuwbare energie in het tegengaan van klimaatverandering. Er is bovendien belangstelling en nieuwsgierigheid over wat windenergie kan betekenen voor bedrijven en inwoners.

Voorlopig geen initiatieven in behandeling
De drie gemeenten en de provincie Overijssel willen de komende maanden in kaart brengen hoe de ontwikkeling van windenergie in het ATT-gebied als geheel, dus los van de gemeentegrenzen, georganiseerd kan worden. Het samenwerkingsverband heeft tijd nodig om die volgende fase zorgvuldig voor te bereiden. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om in elk geval tot 1 maart 2023 geen initiatieven voor windenergie in het ATT-gebied in behandeling te nemen.

Het gebied betrekken
Wat in elk geval vaststaat is dat bedrijven en inwoners in het gebied ook in deze volgende fase goed betrokken moeten blijven. De gezondheidsaspecten, lokaal eigenaarschap en een goede ruimtelijke inpassing zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijk. Inwoners die al betrokken waren in de verkennende fase, zijn inmiddels geïnformeerd over het besluit van de gemeenten het samenwerkingsverband voor het ATT-energiegebied voort te zetten.

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen