Vogelgriep vastgesteld in Daarle en Vriezenveen

Zowel in Daarle (gemeente Hellendoorn) als in Vriezenveen (gemeente Twenterand) is bij een hobbyhouder vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 550 sierwatervogels en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Daarle

In de 1 en 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 42 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt nu een ophok- en afschermplicht. Op deze locatie zijn ongeveer 400 sierwatervogels en kippen aanwezig.

Vriezenveen

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 46 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt nu een ophok- en afschermplicht. In Vriezenveen zijn ongeveer 150 sierwatervogels en kippen aanwezig.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren Bekijk de actuele besmettingen en maatregelen op de kaart in de Dierziekteviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/09/15/vogelgriep-vastgesteld-in-daarle-en-vriezenveen

 

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen