Vanaf 1 januari 2023 energielabel C verplicht voor kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Anders mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. De datum waarop kantoorgebouwen aan die verplichting moeten voldoen, nadert snel. Daarom is het verstandig om te controleren of uw gebouw al voldoet aan de minimale eis. Of dat u energiebesparende maatregelen moet nemen. Voor een klein aantal kantoorgebouwen geldt een uitzondering. Vanaf 1 januari 2023 handhaaft gemeente Twenterand of uw kantoorgebouw minimaal energielabel C heeft. 

Controleer uw energielabel

U kunt zien voor welke kantoorgebouwen energielabel-C geldt en welke uitzonderingen er zijn. Informatie daarover vindt u op www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren. Op www.ep-online.nlkunt u zien of uw kantoorgebouw een energielabel heeft en welk label dat is. Een label is 10 jaar geldig. Is het label vóór 2013 afgegeven? Dan moet het op tijd vernieuwd worden. Heeft uw gebouw nog helemaal geen energielabel? De eerste stap is dan om te kijken hoe energiezuinig uw gebouw is. Een deskundig adviseur kan u daarbij helpen. Kijk hiervoor op https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl.

Energieneutrale toekomst in 2050

Het streven van rijksoverheid is dat in 2050 de gebouwde omgeving energieneutraal is. Ook de bestaande bouw. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken. U kunt daarbij gebruik maken van de natuurlijke momenten zoals een verbouwing of vervanging van installaties.

Tips voor energiebesparende maatregelen

De energiebesparende maatregelen die nodig kunnen zijn, verdienen zich vaak snel terug via een lagere energierekening. U kunt bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen, een daglichtafhankelijke regeling instellen of LED verlichting toepassen. LED verlichting kan eventueel in combinatie met veegpulsschakeling. Dat is een schakeling in de verlichtingsinstallatie die op zelfgekozen, vastgestelde tijden de verlichting in een ruimte of gebouw uitschakelt. Gebruikers kunnen zelf de verlichting weer inschakelen.

Hebt u nog vragen?

U kunt met vragen terecht bij een medewerker toezicht bouw van het Team Omgeving. Dat kan via telefoonnummer (0546) 840 840 of via e-mail info@twenterand.nl. Zet bij het onderwerp in de e-mail: ‘Energielabel C Kantoren’.

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen