€10.000,- subsidie voor kringloopwinkel Den Ham

Stichting Kringloop Den Ham ontvangt een kernbudget van €10.000,- van de gemeente Twenterand. De subsidie is bedoeld voor het oprichten van een kringloopwinkel in Den Ham. Met deze kringloopwinkel willen de initiatiefnemers de ‘sociale samenhang’ in het dorp versterken en een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd biedt de winkel afgedankte goederen een tweede leven. De financiële opbrengst is bestemd voor goede doelen.

Wethouder Koster over het toegekende kernbudget: “In Den Ham is er behoefte aan een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een kringloopwinkel draagt eraan bij dat die ontmoeting plaatsvindt. Vooral gezien het vrijwilligerswerk dat door verschillende mensen wordt uitgevoerd.” Meerdere financiers zijn bereid gevonden bij te dragen aan de aanschaf van het pand. Met het kernbudget is de initiatiefnemer van plan het pand gebruiksklaar te maken. Inmiddels is ook de benodigde vergunning aangevraagd.

Regeling kernbudgetten Twenterand

Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in de kernen in Twenterand. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven die de leefomgeving mooier te maken.

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen