Forse regen zorgt voor wateroverlast

Bij de stormen van afgelopen dagen is veel en langdurig neerslag gevallen. Dit zorgt, in combinatie met afgewaaide takken, op veel plaatsen van het beheergebied van Waterschap Vechtstromen voor hoog water en wateroverlast. Door de vele regen is de bodem volledig verzadigd met water.

In verschillende delen van het gebied zijn beken, sloten en rivieren zo vol dat deze buiten de oevers zijn getreden. In heel het gebied, maar met name uit Enschede, Almelo en meerdere plekken in het Noorden zijn meldingen van hoog water.

Er is in de afgelopen 24 uur tussen de 24 en 29 mm regen gevallen. De derde storm in vier dagen, Franklin, brengt in ons gebied nog meer regen. De hoeveelheid neerslag is veel en de bodem is inmiddels geheel verzadigd. Het het overtollige water wordt afgevoerd. Waterschap Vechtstromen doet wat ze kunnen om ernstig wateroverlast te voorkomen. Maar het watersysteem, in heel Nederland, zit vol.

Wateroverlast voorkomen

Watserschap Vechtstromen is gisterenen de gehele dag en delen van de nacht volop bezig geweest om de, door de stormen, losgerukte en in het water geraakte bladeren en takken voor roosters en duikers weg te halen. Dit voorkomt dat deze verstopt raken of dat er schade aan stuwen en gemalen ontstaat.

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, verzoekt Vechtstromen het bij hen te melden zodat zij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Banisgemaal en Overijsselse Stuw ingezet

Gister avond is wederom het Banisgemaal bij Almelo ingezet. De grote pompen van dit gemaal worden normaal gesproken maar 1 à 2 keer per jaar aangezet, bij langdurige en/of hevige regenval. Twee weken geleden was het ook al nodig deze in te zetten. Het Banisgemaal pompt 10.000 liter per seconde van De Loolee via het Kanaal Almelo-Nordhorn naar het Twentekanaal.

Ook is de Overijsselse stuw open gezet om al het overtollige water af te kunnen voeren. Dit is de stuw tussen het Coevorden-Vecht kanaal en het afwateringskanaal tussen Coevorden en Ahne. Deze stuw wordt normaliter eens per jaar ingezet bij hoog water op het kanaal, echter in de afgelopen twee weken is het nu de tweede keer dat de stuw ingezet wordt.

Bron; Waterschap Vechtsromen

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen