Anonieme meldingen voortaan naar gemeente

Al langere tijd kunnen inwoners anoniem melding doen van verdachte zaken of strafbare feiten via Meld Misdaad Anoniem. Tot nu toe kwamen deze meldingen binnen bij de politie, maar sinds 1 januari ontvangt de gemeente rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de gemeente zijn bestemd. De gemeente gebruikt de meldingen voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen georganiseerde criminaliteit. Denk aan hennepkwekerijen, overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping.

Als de gemeente een melding via M. binnenkrijgt, dan wordt er eerst nader onderzoek gedaan. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnengekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie en overige partners. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, dan vindt er onderzoek en mogelijk een integrale controle plaats.

Melden is belangrijk

Burgemeester Hans Broekhuizen is blij met de samenwerking met M. “Door de signalen die we  via M. krijgen, kunnen we nog gerichter optreden tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij we de oren en ogen van inwoners goed kunnen gebruiken”, aldus de burgemeester. “Bestrijding van ondermijning is ook een speerpunt van ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Soms durven mensen niet naar de politie te stappen. Bijvoorbeeld als ze bang zijn voor wraak of de dader kennen. Het is goed te weten dat je dan terecht kunt bij Meld Misdaad Anoniem. Wij kijken vervolgens of we kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in samenwerking met de politie. We hebben meldingen van inwoners daarbij hard nodig.”

Melder blijft anoniem

Bij M. is de melder volledig anoniem. De gemeente weet dus niet van wie de melding komt. Hiervoor is een convenant gesloten met Meld Misdaad Anoniem. Voor de melder verandert er niets. Anonieme meldingen kunnen gewoon gedaan blijven worden via 0800 – 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen