De regels rond carbid op een rij

Het is eind november en de feestdagen staan weer voor de deur. Dat betekent dat we langzamerhand ook gaan nadenken over vuurwerk en de regels daarvoor. Dat geldt uiteraard ook voor het op explosieve wijze tot verbranding brengen van acetyleengas. Oftewel het schieten met carbid, zoals het in de volksmond ook wel heet. Ook in Twenterand mag er alleen op oudejaarsdag met carbid worden geschoten. De belangrijkste regels nog even op een rij.

 1. Alleen op 31 december.
 2. Alleen stevig verankerde (melk)bussen van maximaal 60 liter.
 3. Busdeksels mogen niet, (voet)ballen mogen wel.
 4. Geen gevaarlijk gedrag, zoals gebruik van klaphamers.
 5. Schriftelijke toestemming grondeigenaar.
 6. Afstand bewaren:
  1. Minimaal 100 meter van woonbebouwing.
  2. Minimaal 300 meter van zorginstellingen.
  3. Minimaal 300 meter van plekken waar dieren worden gehouden.
  4. Minimaal 500 meter van vogelbeschermingsgebieden.
  5. Vrijschootsveld is minimaal 75 meter.
  6. Binnen straal van 100 meter niet meer dan 10 bussen.
 7. Niet richting dichtstbijzijnde woonbebouwing en toeschouwers.
 8. Vanaf 16 jaar oud en niet onder invloed.
 9. Toezicht door tenminste één persoon van tenminste 18 jaar oud die niet onder invloed is.
 10. Hou je aan de geldende coronaregels.

Traditie
Carbid schieten hoort bij het platteland en dus ook bij Twenterand, weet ook burgemeester Hans Broekhuizen. “Zeker, dat kan ook gewoon”, aldus Broekhuizen. “Maar we willen wél van tevoren de regels kenbaar maken én duidelijk stellen dat we er op gaan handhaven. Dat betekent dat je een boete kunt verwachten als je met te grote bussen (meer dan 60 liter, red.) gaat schieten, maar ook dat je moet stoppen als de veiligheid in het geding is of als anderen er te veel last van hebben. Carbid schieten is een mooie traditie, maar het moet wél veilig gebeuren en zonder te veel overlast. Uiteraard moet iedereen zich bovendien houden aan de geldende coronaregels.

Bock
Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? Schiet dan vooral veilig en zorg dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van dé vijf tips voor veilig carbidschieten! De BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig carbid kunnen schieten. Kijk op www.wieisdebock.nl voor meer informatie.

Bron: Gemeente Twenterand


ADVERTISEMENT

Pointnews wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gerelateerde artikelen